Bu-lat-lat (boo-lat-lat) verb: to search, probe, investigate, inquire; to unearth facts

Vol. V, No. 44      December 11 - 17, 2005      Quezon City, Philippines

HOME

ARCHIVE

CONTACT

RESOURCES

ABOUT BULATLAT

www.bulatlat.com

www.bulatlat.net

www.bulatlat.org

 

Google


Web Bulatlat

READER FEEDBACK

(We encourage readers to dialogue with us. Email us your letters complaints, corrections, clarifications, etc.)
 

Join Bulatlat's mailing list

 

DEMOCRATIC SPACE

(Email us your letters statements, press releases,  manifestos, etc.)

 

 

For turning the screws on hot issues, Bulatlat has been awarded the Golden Tornillo Award.

Iskandalo Cafe

 

Copyright 2004 Bulatlat
bulatlat@gmail.com

   

TULA (POETRY)

Sa mga Anak ng Bayan

(para kay Andres Bonifacio at kanyang mga apo)

 

Ni Angelo San Pablo

Posted by Bulatlat

 

Sa loob at labas ng bayan kong sawi

Maraming hiráp at lubog sa lugami

Walang katapusan hibik na mahapdi

Nagpasalin-salin sa maraming lahi. 

 

Sa loob at labas, ang Imperyalista!

Nagpapakasasa’t nagsasamantala

Ngiti nila’y pangil na nakaasinta

Sa talas ng kinang ng sobrang ganansya. 

 

Sa loob at labas, baya’y nagsisilang

Ng pakikibaka at paninindigang

Sulo na may liyab at tinatanganan

Gabay sa liwanag, sa ningning ng laban. 

 

Salinlahi tayo nina Bonifacio

At propagandistang Emilio Jacinto

Pamana nila’y maliwanag na payo:

Dangal ang Himagsik ng Pilipino. 

 

Kipkip natin ito magpahanggang ngayon

Walang pag-iimbot na isinusulong

Dahil ito’y taghoy ng ating panahong

Lunod na sa krisis at di makaahon. 

 

Tayo’y mga kabataang makabayan:

Magsasaka, manggagawa, at mag-aaral,

Propesyunal, Moro, at taga-Simbahan,

Mga pambansang minorya’t kababaihan. 

 

Nakabigkis din ang mala-manggagawa

Kahanay ang migrante at mangingisda

Maging silang tambay na walang magawa

Kakapit natin sa laban at kasangga. 

 

Tayo ang kabataang anak ng bayan

Mulat sa tungkuling nasa kasaysayan:

Pagbabagong hangad ay nakasalalay

Sa mga kamay nating Anak ng Bayan. 

 

Dahil kuyom natin may taglay na lakas

Sinalok natin sa bayang nag-aaklas

At sa sambayanang sabay sa pagtaas

Ng mga kamaong tindig sa pagkalas. 

 

Giit nating dapat na magkatrabaho

Sa pagawaang may makataong sweldo

Ngunit kapitalista’y ganid at tuso

Sa tubo at lakas natin sumususo. 

 

Sa pyudalismo naman may tanikala

Ang magsasakang inagawan ng lupa

Ang pagpapalit-gamit ay lumalala

Dulot ng globalisasyong bumabaha. 

 

Lunod naman sa dayuhang oryentasyon

Ang bulok na sistemang pang-edukasyon

Nambabatuta ang gipit at represyon

Kapag tumutol sa pagtaas ng twisyon. 

 

Tuyo naman ang serbisyong panlipunan

Ng pamahalaang tuta ng dayuhan

Dahil mas pinaglalaanan ang utang

Na binubulsa nila at ninanakaw. 

 

Bansot din ang mga karapatang sibil

Dahil gobyerno mismo ang naniniil

Makabayang hininga ay kinikitil

Ng pasistang dagok, lagim at M-16.

 

Sa mga pagsikil na ngayon ay danas

Dapat magbuklod-buklod ang ating lakas

Militanteng pagkilos ang tangang armas

Upang makamtan kalayaang pangarap.

 

Walang mawawala kung magkakaisa

Tanging tanikala ang masasawata

Na malaon nang nakaposas sa paa

Kung makalag ay may hatid na ginhawa. 

 

Sulong anak ng bayan para sa bayan!

Salubungin ang umaga ng pagsilang

Kasimpula ng bandila sa Silangan

Ang gintong silahis ng ating tagumpay.

27 Nobyembre 2005 

Posted by Bulatlat

 

 

BACK TO TOP ■  PRINTER-FRIENDLY VERSION  ■   COMMENT

 

© 2005 Bulatlat  Alipato Publications

Permission is granted to reprint or redistribute this article, provided its author/s and Bulatlat are properly credited and notified.