Tags: national minorities

Epiko sa Lungsod

Ni IPE SOCO Rumagasa ang hangin Tangay ang kanilang awit Papalayo sa tahanang Tinutungkab ng dayuhan Humalo ang sariwang taghoy Sa alingasaw ng urbanidad Tinahak ng mga paang bihasa Sa pagtawid sa mga ilog Sapa, pilapil, at dawag Ang aspalto ng lungsod Na sumisipsip ng kanilang Lakas at hinahon Doo’y natunghayan nila Nagtatayugang gusali Nagkikislapang…