Tags: Mining Act of 1995

Aquino Resign: Isang Sangandaan

KALIBUTAN By CLEMENTE BAUTISTA Bulatlat.com First of two parts Second Part: Pangibabawan ang Agam-agam: Makakalikasan, mangahas makibaka! Nang lumabas ang panawagan na mag-resign si Aquino pagkatapos ng masaklap na pangyayari sa Mamasapano, isa ang Kalikasan People’s Network for the Environment sa sumama at nagtambol ng makasaysayang hamong ito. Noong ika-3 ng Marso, sa ika-20 anibersaryo…

Mining Act of 1995: Dalawang Dekada ng Disaster

KALIBUTAN By LEON DULCE Masasabi bang ‘luntian’ na polisiya ang Mining Act of 1995? Alinsunod sa batas na ito, ang mga transnasyunal na korporasyon o TNC ng pagmimina ay naglalaan ng pondo para gamitin sa mga teknikal na pagsasaliksik at mga proyektong pang-corporate social responsibility. Tinatagubilin rin ng batas na sumunod ang mga korporasyon sa…