Tags: Kennethfer Nabo

Gutom na gutom na kami

Ni KENNETHFER NABO Gutom na gutom na kami Kami na nagtanim Kami na walang pagod na nagsaka Sa lupang hindi amin Bungkal dito Tanim doon Buong araw nakayuko Ito ang buhay naming sa nayon Gutom na gutom na kami Binuksan ang kalderong walang laman Gutom ang aming mga tiyan Kami ang nagpapakain Sa buong bayan…