You are here
Solidarity and Struggle in ‘Salupongan’ * Latest Posts Culture Culture - Front Indigenous Peoples Indigenous Peoples - Front Top Stories 

Solidarity and Struggle in ‘Salupongan’

It is certain that ‘Salupongan’ has summed up the reasons for growing protests against the reactionary state: military presence in schools; ‘development’ by and for the wealthy ruling class; unabated impunity; and continuing negligence in terms of providing adequate health care, quality education, and other social services to the underprivileged.

Read More
Panayam kay Paolo Sensyo, musikerong hukbo * Latest Posts Culture 

Panayam kay Paolo Sensyo, musikerong hukbo

Ni FIDEL GUEVARRA Bulatlat.com Ang unang album na nagawa ni Kas (Kasama) Paolo Sensyo, isang kulturang manggagawa ng Hukbo (Bagong Hukbong Bayan) ay tungkol sa kalagayan ng mga Lumad. “Paminogpao” (Manobo para sa “Makinig kayo”) na gumagamit ng oranda o paawit na bigkas ng tulang extemporenyo hinggil sa kontemporaryong lagay. Ginamit ni Kas Paolo ang oranda para gunitain ang kasaysayan ng paggawa ng sariling gobyerno, paaralan, at health clinics ng Hukbo. Taong 1993 ito, at noong 1995, inilabas niya ang “Daghang Awit” at “Awit ng Pakikibaka” sa kanyang ikalawang album…

Read More
Panayam kay Kas Chuck, baklang kasapi ng Hukbo * Latest Posts Culture Culture - Front 

Panayam kay Kas Chuck, baklang kasapi ng Hukbo

Ni FIDEL GUEVARRA Bulatlat.com Buong buhay niya sa kilusan ay sa Mindanao siya naging aktibo. Taong 1996 nang magkonsentra si Kasamang Chuck sa Hukbo (Bagong Hukbong Bayan), at ang pangunahin niyang gawain sa panahong ito ay sa instruksyon o nagtuturo ng mga modyul sa edukasyon. Isang kasama ang nagpayo sa kanya, “’Wag mo munang sabihin.” Pero siempre ay natunghayan ng mga kasama ni Chuck na malamya siyang kumilos at magsalita. May tukso siyang natatanggap, “Macho talaga!” bilang patukoy sa kung ano ang hindi si Chuck. Pinilit niyang umagapay, “Kung bitbit…

Read More
Rebiswalisasyon ng Petroglyph * Latest Posts Culture Gunita ng Salita 

Rebiswalisasyon ng Petroglyph

Bawat imahen ay nakaugnay sa kabuuan, ang individual ay nakaugnay sa kolektibo. Hypertext kumbaga na sa sariling pag-unawa ng biswal na nakikinig (ang tumutunghay) nagkakaroon ng halaga at kabuluhan ang pagdanas. Pero hindi tulad ng mga petroglyph, ang pag-aakda ni Malto ay nagsasaad ng mas halatang ugnayan ng lokal at global, ng nasyonal at transnasyonal, ng natural at teknolohikal. Dahil na rin ito, mas mahaba ang karanasan ng kasalukuyan sa mga pagdanas ng nauna sa kanya.

Read More