Category: Culture

Kalahati mo’y nasa hukay, Fabella

Ni MARK ANGELES Libo-libong buntis ang peregrinong Pumisan sa silungan mo, Fabella; Hindi man nagsayaw sa Obando O nag-alay ng itlog kay Sta. Clara. Dikit-dikit sa dibdib mong tigulang: Kapwa ina’t inakay na nanlalambot. Nalampasan nila ang kamatayan Ngunit hindi ang paghihikahos. Fabella, sa bawat minutong pumatak, Sa pagitan ng himala’t hinagpis, May sanggol kang…