You are here
Kalahati mo’y nasa hukay, Fabella * Latest Posts Culture Culture - Front Poetry 

Kalahati mo’y nasa hukay, Fabella

Ni MARK ANGELES Libo-libong buntis ang peregrinong Pumisan sa silungan mo, Fabella; Hindi man nagsayaw sa Obando O nag-alay ng itlog kay Sta. Clara. Dikit-dikit sa dibdib mong tigulang: Kapwa ina’t inakay na nanlalambot. Nalampasan nila ang kamatayan Ngunit hindi ang paghihikahos. Fabella, sa bawat minutong pumatak, Sa pagitan ng himala’t hinagpis, May sanggol kang ipinanganganak At naisasalbang kapuspalad na buntis. Sa unang araw nitong buwan, Binaklas na ang mga nanlalatang katre, Isinampa sa mga delivery van Kasama ng mga hinihingal na tangke. Pagtibag sa mga haligi mong bato, Fabella,…

Read More
Sison tackles building people’s power in new book * Latest Posts Culture Culture - Front International International - Front 

Sison tackles building people’s power in new book

Building People’s Power is mainly a collection of Sison’s writings from July 2010 to December 2012. These take up historical and current Philippine issues as well as global issues and show the way to arouse, organize and mobilize the people in the anti-imperialist and democratic struggle.

Read More