Category: Culture

Book review | Carlos Bulosan—Revolutionary Filipino Writer in the United States: A Critical Appraisal

By JEFFREY ARELLANO CABUSAO Department of English and Cultural Studies Bryant University, Smithfield, Rhode Island Carlos Bulosan, one of our most significant Filipino writers of the twentieth century, is the focus of a new book by one of our most significant and prolific Filipino literary/cultural theorists and public intellectuals today—E. San Juan, Jr. According to…

Kontra-modernidad: Ilang Mungkahi sa Pagbabagong Radikal ng Lipunan

“Walang mang-aapi kung walang nagpapaapi…”—Jose Rizal “Walang himagsikang nabibigo. Bawat isa ay hakbang sa wastong direksiyon” —Salud Algabre, lider ng Sakdalista Ni E. SAN JUAN, JR. Polytechnic University of the Philippines LAGOM: Salungat at tahasang lihis sa Kanluraning tipo ng modernidad, ang alternatibong uri ng pakamakabago sa Pilipinas ay natatangi. Dahilan nito ang kolonyal/neokolonyal na…

If these walls could talk | San Agustin Museum and Catholicism’s beginnings in the Philippines through the Augustinians

The building which the museum currently occupies was a former monastery of the Order of St. Augustine or Augustinians, the first Catholic religious order to set foot in the Philippines. Augustinian missionaries from Mexico were brought along by Miguel Lopez de Legazpi in his expedition to the Philippines to colonize the archipelago during the expansion of the Spanish Empire.

Mga Buwaya at Ulupong sa Hunyangong Panahon

Ni ROMMEL PIPOY LINATOC Ang buwaya’y madalas ihambing sa mambabatas Lahat lalamunin hanggang biktima ay makatas Sasagpangin ang pagkakataon, pangil ay ibabaon Walang panginginaing mababakas hanggang sa malulon Ang ulupong ay laging ikinakahon sa mga taong taksil Kamandag na matapang , sa isang iglap ika’y makikitil Walang patumangga, ilalalagay ka sa hilahil Saka mamahinga at…