Multo ng Diktadura

Ni ED ROMANO LABAO

Maging ang ‘yong bangkay
ay hindi kayang uurin
sa taglay mong lason ng kahapon
bangungot ka ng kasaysayan
may latak na pamanang iniwan
senyales na sumasamba
ang bagong sugo

Anumang panaghoy
ng mga inulila
manhid ang giit
ng katwiran

Mangamba ang mga
nagtiwala
sa popular na iniluklok
na mesiya

Iisa ang tono
ng ponebre
may paghanga
rin sa sapatos
lumilibot sa bawat
kampo
para lumikom ng katapatan
at lakas
itinatwa na ang dating
maestro’t pinagmulan
dinudusta
ang lakas ng rebolusyon
maanghang na banta
na muling ilagay
sa hukay
ang bayang
napariwara

(http://bulatlat.com)

Share This Post