Day: August 17, 2016

Bakit hindi matalu-talo ang New People’s Army?

QUESTION EVERYTHING Mong Palatino Bulatlat.com Lahat ng rehimeng nagdaan ay nagtangkang buwagin at talunin ang New People’s Army (Bagong Hukbong Bayan). Lahat ay nagsabing sila’y magtatagumpay. Lahat sila’y nabigo. Ano ang nasa likod ng misteryong lakas ng NPA? Paano ito nagpunyagi sa nakalipas na limang dekada? Walang sikreto maliban sa puspusang pakikibaka habang sinusulong ang…