November 26, 2015     Philippines
Support alternative journalism. Donate to Bulatlat.com.

June 27, 2013
Kung halimbawa ang siyang ihabilin

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA

Para kay Nelson Mandela

Mangyari kayang manatiling tirik ang araw
Mapigilan ang paglubog nito’t magpatuloy ang liwanag
Umaaliwiw ang mga panalanging sukdulang taimtim
Huwag tapusin itong araw, si Mandela’y atin pang kapiling

Subalit siya’y pagod na’t inaakit na ng pahinga
Ang magiting na mandirigma’y handa nang humimlay
Ama ng kanyang bayan, tagapagluwal ng kalayaan
Wala na ngang mas karapat-dapat sa Madibang giliw

Ang malaruing batang naging abogado
Ang pastol ng tupang naging boksingero
Ang payapang kampanyador na naging rebolusyonaryo–
Aahh, ang mga nagimbal sa kanyang pakikibakang armado

Marami ang nagtatanong sa nalalapit niyang pagyao
Sino ang higit pang huwaran kay Nelsong tapat
Sino ang magiging tanglaw sa siglo ng mga sinungaling
Sino ang pamukaw-sigla sa panahon ng dilim

Tiyak na tugon ng kasama: ang tao, ang bayan
Halimbawa lamang siya, sa laya man o kulungan
Ubos kayang makibaka, tulad nitong namamaalam
Itatag at isulong, bawat nating mapagpalayang kilusan

–5:53 n.h.
27 Hunyo 2013
Lungsod Quezon

ARTICLE TOOLS
Printer-Friendly Version Printer-Friendly Version

TAGS
CATEGORIES
* Latest PostsnamePoetry
REPRINT
Feel free to reprint, repost or republish this material. (Read Bulatlat's syndication policy.)

One thought on “Kung halimbawa ang siyang ihabilin

BROWSE BY SECTION OR SUBJECT ››

Politics
Economy
Human Rights
OFWs & Migration
Agrarian Reform
Labor & Employment
Urban Poor
Environment
Education
Youth
Indigenous Peoples

Women & Children
Health
Media
Culture
Poetry
Analysis & Opinion
Regions
International
Democratic Space
Press Releases
Downloads

ON THE FRINGES (BULATLAT STAFF BLOG) ››