B@Kti PhowZ

ni Mark Angeles
Bulatlat.com

Jejemons, kortodo varsity jacket at mesh cap.

Namataan ko silang gumigiri

sa gitna ng mala-disyertong kalsadang

nagliliyab sa alab ng Mayo Uno;

sa hanay ng mga bultong may adornong

duguang banner at placard.

Nagmamartsa, nagdya-jog, at nagtsa-chant

ng, “sHOd itAaZ! PrexO ibbA!”

at “Imp3RY4li$Mo, IbgzK LOlZ!

pyudAL1sMo, Ib9zK!

BuRUkR@t4 Kp1t4liSm0, IBgzk!”

Jejemons—kabilang sa dakilang dehins goli!

Niraratrat ng mga pangakong napapako

ng mga trapo at bimpo. Nagwa-123

dahil langis ay bumibirit kaysa i-rollback.

Pinuputulan ng tubig at kuryente.

Kinikikilan ng load ng mga TELCO.

Binabagabag ng endo, demolisyon, eVAT;

ng pandadaot ng mga konyo at bratz;

ng gintong presyo ng yosi at alak.

Jejemons—

Nakita ko silang chill lang sa Liwasan;

nag-aasaran, nagsasalo sa baong pananghalian,

nakatutok sa program. Ilang sandali pa, kasama

silang tutulak patungong Mendiola, magtatapon ng galit

sa sinilabang effigy, makikisabay sa pagbayo sa langit

habang umaawit ng 1nT3RNt10Nle.

At LSS pag-uwi:

“nD tau titIGil hngG’T nd nGWWg

aNG @Ting mitH11N mGKpntAY-pNTay

wLNg mGssmNTal, wlng Mng-aaPI

iYn aNg 5ndign nG aTeeng pmumuHy

bBgUHin Ng pRol3TARy0 ang buonG MuNDo

BwT hkbNg nTi’y p2Ng0ng soXaLisM0 p0WHz.” (http://bulatlat.com)

Share This Post