You are here
Bigkas: Munting Alay sa Pag-alaala kay Sir Alexander Martin Remollino * Latest Posts Poetry 

Bigkas: Munting Alay sa Pag-alaala kay Sir Alexander Martin Remollino

Ni Francis Murillo Emralino>

Buháy pa ang ningning
Sa matang lama’y giting
Nang mabuksan, magisnan
Sa wakas, ang bidyo ng Ipuipo sa Piging.

Kalma, buo ang mga bigkas
Ng mga taludtod na sana’y lumabas
Nang personal, harapan
Nang gabing ika’y
Una’t huling nakita.

Nang sa huli’y kinalabit at tinipa
Ang kwerdas ng buhay at hininga,
Niningas ang mga akda —
Magbibigay pataba
Sa bagong linya
Ng mga buháy na tinta at tula.

Related posts

One thought on “Bigkas: Munting Alay sa Pag-alaala kay Sir Alexander Martin Remollino

  1. […] Bigkas: Munting Alay sa Pag-alaala kay Sir Alexander Martin Remollino […]

Comments are closed.