November 27, 2015     Philippines
Support alternative journalism. Donate to Bulatlat.com.

September 4, 2010
Nagtangka Kami

Ni AXEL PINPIN

Anung hirap lumikha para sa isang manlilikha

Kahit anong salamangka

ay walang bisa.

Nagtangka pa kaming

palitan ang kanyang hininga

sa gabing tik-a-tik ang ulan

inuusal ang kanyang tugma.

Nagtangka pa kaming

bigyang tunog ang kanyang tawa

sa gabing tik-a-tik ang ulan

sinasambit ang kanyang kataga.

Nagtangka pa kaming

bigyang himig ang kanyang awit

sa gabing tik-a-tik ang impit

na hikbing luha ang lumunod sa aming dibdib.

September 4, 2010
0840HR
Kampuhang Magsasaka
DAR, QC

ARTICLE TOOLS
Printer-Friendly Version Printer-Friendly Version

TAGS
CATEGORIES
* Latest PostsnamePoetry
REPRINT
Feel free to reprint, repost or republish this material. (Read Bulatlat's syndication policy.)

Comments are closed.

BROWSE BY SECTION OR SUBJECT ››

Politics
Economy
Human Rights
OFWs & Migration
Agrarian Reform
Labor & Employment
Urban Poor
Environment
Education
Youth
Indigenous Peoples

Women & Children
Health
Media
Culture
Poetry
Analysis & Opinion
Regions
International
Democratic Space
Press Releases
Downloads

ON THE FRINGES (BULATLAT STAFF BLOG) ››