You are here
Nagtangka Kami * Latest Posts Poetry 

Nagtangka Kami

Ni AXEL PINPIN

Anung hirap lumikha para sa isang manlilikha

Kahit anong salamangka

ay walang bisa.

Nagtangka pa kaming

palitan ang kanyang hininga

sa gabing tik-a-tik ang ulan

inuusal ang kanyang tugma.

Nagtangka pa kaming

bigyang tunog ang kanyang tawa

sa gabing tik-a-tik ang ulan

sinasambit ang kanyang kataga.

Nagtangka pa kaming

bigyang himig ang kanyang awit

sa gabing tik-a-tik ang impit

na hikbing luha ang lumunod sa aming dibdib.

September 4, 2010
0840HR
Kampuhang Magsasaka
DAR, QC

Related posts