November 25, 2015     Philippines
Support alternative journalism. Donate to Bulatlat.com.

September 4, 2010
Ikaw Na Nagturo Sa Aming Manalamin Sa Harap Ng Hangin

Ni Kislap Alitaptap

(Para kay Alexander Martin Remollino)

Habang ipinapakilala ka sa amin
Ng mapanudyong ulan,
Binabantayan mong ‘wag makubkob
Ng hanging nakalubog sa dilim
Ang silid na kumupkop
Sa’yo ng walang pagka-inip.

Habang ipinapakilala ka sa amin
Ng mga salitang itinanim mo
Sa halamanan ng pangamba,
Sinasalag mo ang mga mababangis
Na atake ng panulaang tumutugis
Sa saligan ng ‘yong mga ngiti.

Habang ipinapakilala ka sa amin
Ng mga nakasulat na talaarawan
Ng iyong pagpupugay sa tinik ng rosas,
Binubura mo ang mga nakasaad
Na kasinungalingan sa aklat
Ng lipunan.

At habang ipinapakilala ka sa amin
Ng mga tumitiling gitara, at
Nangangalabit na tinig ng silindro,
Sinusuyo mo ang hanay ng mga langgam
Upang kami’y awitan ng pag-asang
Ayaw mong aming makalimutan.

Paano ka nga ba namin malilimot?
Kung sa mga saglit na nilulunod
Ng baha ang ‘yong paghinga,
Masigasig mong itinuro sa amin
Kung paano manalamin
Sa harap ng hangin.


TAuMBAYAN, Kamuning, Lungsod Quezon

ARTICLE TOOLS
Printer-Friendly Version Printer-Friendly Version

TAGS
CATEGORIES
* Latest PostsnamePoetry
REPRINT
Feel free to reprint, repost or republish this material. (Read Bulatlat's syndication policy.)

Comments are closed.

BROWSE BY SECTION OR SUBJECT ››

Politics
Economy
Human Rights
OFWs & Migration
Agrarian Reform
Labor & Employment
Urban Poor
Environment
Education
Youth
Indigenous Peoples

Women & Children
Health
Media
Culture
Poetry
Analysis & Opinion
Regions
International
Democratic Space
Press Releases
Downloads

ON THE FRINGES (BULATLAT STAFF BLOG) ››